Ventil shims

Sortieren nach:
Shims til ventil - V29x2,00

Shims til ventil - V29x2,00

Str. 2,00

Artikelnummer: 139000

Bmw K100-Dia29x2.00 ALL
Kawasaki KL600/KLR600-Dia29x2.00 84-01
Yamaha XS400J/K-Dia29x2.00 82-83

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Ausverkauft
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,05

Shims til ventil - V29x2,05

Str. 2,05

Artikelnummer: 139001

Kawasaki KL650/KLR650-Dia29x2.05 84-01
Universal SIZE-Dia29x2.05 ALL
Yamaha XS400RJ/RK-Dia29x2.05 82-83

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,10

Shims til ventil - V29x2,10

Str. 2,10

Artikelnummer: 139002

Kawasaki KLX650-Dia29x2.10 93-96
Universal SIZE-Dia29x2.10 ALL
Yamaha XJ550H/J/K-Dia29x2.10 81-83

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,15

Shims til ventil - V29x2,15

Str. 2,15

Artikelnummer: 139003

Kawasaki Z1/Z900A/B-Dia29x2.15 73-76
Universal SIZE-Dia29x2.15 ALL
Yamaha XJ550RH/RJ/RK-Dia29x2.15 81-83

€ 2.87 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,20

Shims til ventil - V29x2,20

Str. 2,20

Artikelnummer: 139004

Kawasaki Z1000A/B/D-Dia29x2.20 77-85
Universal SIZE-Dia29x2.20 ALL
Yamaha XJ600-Dia29x2.20 84>

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Bestellt
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,25

Shims til ventil - V29x2,25

Str. 2,25

Artikelnummer: 139005

Kawasaki Z1000Police-Dia29x2.25 82-97
Universal SIZE-Dia29x2.25 ALL
Yamaha FJ600L/LC/N/NC-Dia29x2.25 84-85

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Bestellt
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,30

Shims til ventil - V29x2,30

Str. 2,30

Artikelnummer: 139006

Kawasaki GPZ1100-Dia29x2.30 82-97
Kawasaki Z1100GP-Dia29x2.30 82-97
Universal SIZE-Dia29x2.30 ALL
Yamaha FZ600-Dia29x2.30 86-88
Mehr sehen Weniger sehen

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Bestellt
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,35

Shims til ventil - V29x2,35

Str. 2,35

Artikelnummer: 139007

Kawasaki ZN1100VOYAGER-Dia29x2.35 77-85
Universal SIZE-Dia29x2.35 ALL
Yamaha YX600-Dia29x2.35 86-90

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Bestellt
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,40

Shims til ventil - V29x2,40

Str. 2,40

Artikelnummer: 139008

Kawasaki Z1300-Dia29x2.40 79-82
Universal SIZE-Dia29x2.40 ALL
Yamaha XJ650G/H/J/K-Dia29x2.40 80-83

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Bestellt
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,45

Shims til ventil - V29x2,45

Str. 2,45

Artikelnummer: 139009

Kawasaki ZN1300VOYAGER-Dia29x2.45 83-88
Universal SIZE-Dia29x2.45 ALL
Yamaha XJ650LH-Dia29x2.45 81->

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,50

Shims til ventil - V29x2,50

Str. 2,50

Artikelnummer: 139010

Universal SIZE-Dia29x2.50 ALL
Yamaha XJ650RJ-Dia29x2.50 82->

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,55

Shims til ventil - V29x2,55

Str. 2,55

Artikelnummer: 139011

Universal SIZE-Dia29x2.55 ALL
Yamaha XJ650LJ/LK-Dia29x2.55 82-83

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,60

Shims til ventil - V29x2,60

Str. 2,60

Artikelnummer: 139012

Universal SIZE-Dia29x2.60 ALL
Yamaha XJ750J/K-Dia29x2.60 82-83

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Bestellt
Ansehen

Shims til ventill - V29x2,65

Shims til ventill - V29x2,65

Str. 2,65

Artikelnummer: 139013

Universal SIZE-Dia29x2.65 ALL
Yamaha XJ750MK-Dia29x2.65 83->

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,70

Shims til ventil - V29x2,70

Str. 2,70

Artikelnummer: 139014

Universal SIZE-Dia29x2.70 ALL
Yamaha XJ750RH/RJ/RK-Dia29x2.70 81-83

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Ausverkauft
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,75

Shims til ventil - V29x2,75

Str. 2,75

Artikelnummer: 139015

Universal SIZE-Dia29x2.75 ALL
Yamaha XS750D/2D/YE/F-Dia29x2.75 77-79

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,80

Shims til ventil - V29x2,80

Str. 2,80

Artikelnummer: 139016

Universal SIZE-Dia29x2.80 ALL
Yamaha XS750SE/SF-Dia29x2.80 78-79

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,85

Shims til ventil - V29x2,85

Str. 2,85

Artikelnummer: 139017

Universal SIZE-Dia29x2.85 ALL
Yamaha XS850G/H-Dia29x2.85 80-81

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,90

Shims til ventil - V29x2,90

Str. 2,90

Artikelnummer: 139018

Universal SIZE-Dia29x2.90 ALL
Yamaha XS850LG/SG/SH-Dia29x2.90 80-81

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x2,95

Shims til ventil - V29x2,95

Str. 2,95

Artikelnummer: 139019

Universal SIZE-Dia29x2.95 ALL
Yamaha XJ900R/K-Dia29x2.95 82->

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x3,00

Shims til ventil - V29x3,00

Str. 3,00

Artikelnummer: 139020

Universal SIZE-Dia29x3.00 ALL
Yamaha XJ1100J-Dia29x3.00 82->

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x3,05

Shims til ventil - V29x3,05

Str. 3,05

Artikelnummer: 139021

Universal SIZE-Dia29x3.05 ALL
Yamaha XS1100E/F/G/H-Dia29x3.05 78-81

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V29x3,10

Shims til ventil - V29x3,10

Str. 3,10

Artikelnummer: 139022

Universal SIZE-Dia29x3.10 ALL
Yamaha XS1100LG/LH-Dia29x3.10 80-81

€ 2.81 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V25x2,30

Shims til ventil - V25x2,30

Str. 2,30

Artikelnummer: 139040

Honda CB750C/F/K/SC-Dia25x2.30 79-83
Triumph TRIUMPH(vandk›lede)-Dia25x2.30 ALL
Universal SIZE-Dia25x2.30 ALL
Yamaha SRX250T/TC-Dia25x2.30 87 -
Mehr sehen Weniger sehen

€ 4.84 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V25x2,35

Shims til ventil - V25x2,35

Str. 2,35

Artikelnummer: 139041

Honda CB900C/F-Dia25x2.35 80-82
Triumph TRIUMPH(3&4cyl)-Dia25x2.35 ALL
Universal SIZE-Dia25x2.35 ALL
Yamaha XT250L/LC-Dia25x2.35 82-84
Mehr sehen Weniger sehen

€ 4.84 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V25x2,40

Shims til ventil - V25x2,40

Str. 2,40

Artikelnummer: 139042

Honda CBX1000-Dia25x2.40 79-82
Universal SIZE-Dia25x2.40 ALL
Yamaha TT350-Dia25x2.40 86-00
Yamaha XT350-Dia25x2.40 86-00
Mehr sehen Weniger sehen

€ 4.84 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V25x2,45

Shims til ventil - V25x2,45

Str. 2,45

Artikelnummer: 139043

Honda CB1100C/F-Dia25x2.45 83-
Universal SIZE-Dia25x2.45 ALL
Yamaha XJ600SecaII-Dia25x2.45 92-93

€ 4.84 (inkl. MwSt)

Bestellt
Ansehen

Shims til ventil - V25x2,50

Shims til ventil - V25x2,50

Str. 2,50

Artikelnummer: 139044

Universal SIZE-Dia25x2.50 ALL
Yamaha XJ600N-Dia25x2.50 00-02

€ 4.84 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen

Shims til ventil - V25x2,55

Shims til ventil - V25x2,55

Str. 2,55

Artikelnummer: 139045

Universal SIZE-Dia25x2.55 ALL
Yamaha XJ900S-Dia25x2.55 95-02

€ 4.84 (inkl. MwSt)

Bestellt
Ansehen

Shims til ventil - V25x2,60

Shims til ventil - V25x2,60

Str. 2,60

Artikelnummer: 139046

Universal SIZE-Dia25x2.60 ALL
Yamaha FJ1100-Dia25x2.60 84-93
Yamaha FJ1200-Dia25x2.60 84-93

€ 4.84 (inkl. MwSt)

Auf Lager
Ansehen